Konferens i ämnena arkeogenetik och genetisk genealogi i Umeå i november 2019

För första gången har Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå anordnat en internationell konferens om arkeogenetik. Konferensen hölls 13-14 november i Aula Nordica i Umeå. Temat var ”DNA berättar människans och släktens historia”. Konferensen har varit öppen för alla som är intresserade av arkeogenetik och släktforskning för att under två halvdagar få ta del av ny forskning, byta idéer, bygga nätverk och diskutera. Varifrån kommer vi, hur levde vi, hur har språken utvecklats i förhållande till hur människor flyttat? Hur används DNA-information idag? Hur säker är tekniken? Vem får tillgång till informationen?

Konferensen gav svar på många av frågorna som den nya DNA-tekniken ger upphov till. Ny kunskap presenterades av framstående forskare och andra som dagligen sysslar med människans DNA och försöker tyda dess hemligheter.

Konferensens första dag ägnades åt att besvara frågor i ett större historiskt perspektiv; människans ursprung, förhistoriska spår i form av ben och tänder och hur vi tolkar fynden, medan den andra dagen fokuserade mer på nutida frågor, som genealogisk och forensisk användning av DNA.

Programmet för dagen finner du här: Program till konferensdeltagarna (pdf)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *