Kulturpris till Åke Sandström

Samfundet har beslutat tilldela folkmusikern och kulturhistorikern Åke Sandström  kulturpriset till John Söderström minne år 2019. Prissumman är 50.000 kronor.

Åke Sandström har haft ett stort inflytande på folkmusikens starka ställning i Umeå. Runt honom och hans lilla dragspel samlades ända sedan 1970- talets början en växande skara folkmusikentusiaster, till en början samlade i föreningen Gnid och Drag från 1978, som småningom kom att utgöra Umeå Folkmusikförening. Genom sin konstnärliga glöd och kunnande, väl förankrat i en levande musiktradition, har Åke Sandström mer än någon annan nu levande spelman i Övre Norrland förmått andra att vilja musicera – bara genom att spela som han gjort och gör. Hjärta och själ delar Åke Sandström mellan stadsdelen Ålidbacken i Umeå och Holmön. Sandström har under många år samlat in betydande exempel på Holmöarnas materiella och immateriella kulturarv. När det gäller musiken har han producerat nothäften och skivor innehållande låtar och visor i Holmötradition. Sandström är också genom sitt idoga och enträgna arbete och samlande den avgörande kraften bakom tillkomsten av Holmöns båtmuseum för ett tjugotal år sedan, ett av länets främsta besöksmål idag. Dessa unika och helt ideella gärningar gör att Åke Sandström väl passar in som mottagare av 2019 års kulturpris till John Söderströms minne för sina särskilt berömvärda insatser för norrländsk kultur.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *