Lars-Erik Edlund har tilldelats Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj

Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, har tilldelats Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj för att han som arbetande ledamot och preses för Samfundet under lång tid verkat för att göra Kungl. Skytteanska Samfundet till en verklig norrländsk akademi.

Efter 18 år som preses för Kungliga Skytteanska Samfundet avgick Lars-Erik Edlund på årsmötet den 28 maj. Som preses har han varit starkt engagerad i utgivningen av Samfundets skrifter och själv redigerat och medverkat i flera av dem. Särskilt kan uppmärksammas att han i samband med Samfundets 50-årsjubileum 2007 tog initiativ till den internationella tidskriften Journal of Northern Studies, som bidragit till att etablera Samfundet på den internationella vetenskapliga scenen. Vidare har Lars-Erik Edlund möjliggjort den pågående utgivningen av Backenprästen Johan Anders Linders ”Minnen” som speglar kultur- och samhällsliv i Norrland och Umeå på 1800-talet.

Lars-Erik Edlund har arbetat för att vidga Samfundets geografiska räckvidd. Detta har bland annat skett genom ett samarbete med Svensk-Österbottniska Samfundet, vilket resulterat i gemensamma konferenser och utgivningen av skriftserien Bottniska studier. Lars-Erik Edlund har också under sina år som preses strävat efter att Kungl.Skytteanska Samfundet ska vara verksamt i hela Norrland och vid regionens alla lärosäten; Luleå tekniska universitet, SLU i Umeå, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle. Detta har skett genom inval av ledamöter, tematiska konferenser och genom nyinrättade priser. Under Lars-Erik Edlunds ledarskap har Kungl. Skytteanska Samfundet blivit en plats för tvärvetenskapliga möten som länkar samman lärosäten samt akademi och samhälle för att utveckla Norrlands vetenskapliga och kulturella attraktivitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *