Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Britt Marakatt-Labba , bildkonstnär

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Helena Pettersson, FD, institutionen för kultur- och medievetenskaper

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Anna Nordström, FD, institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap.

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Jessica Körning Ljungberg, FD, samhällsvetenskapliga fakulteten, institutionen för psykologi.

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Johanna Björklund (f. Högberg), FD, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Luleå tekniska universitet 
Mattias Grahn, FD, kemisk teknologi.

Mittuniversitetet
Kent Bertilsson, docent institutionen för informationsteknologi och medier.

Skogshögskolan
Ola Lindroos, FD, institutionen för skoglig resurshushållning.

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Anders Behndig, professor i oftalmiatrik

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Karin Meissner

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Jonas Strandgård

Stipendier för studier på Island

Hanna Carlberg, skogstud.