Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Teatergruppen Klungan

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet – Humanistiska fakulteten
Anna Johansson, FD, Humlab

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Folmer Bokma, FD, inst. för ekologi och miljövetenskap

Luleå tekniska universitet – teknikvetenskapliga fakulteten
Vinit Parida, FD, entreprenörskap och innovation

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Christina Lindén, professor, ögonkliniken

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Stina Persson

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Mikael Mannberg, gitarrist

Stipendier för studier på Island

Johanna Granström, jägmästarstud.
Rebecca Larsson, jägmästarstud.
Linnéa Olofsson, jägmästarstud.
Sandra Westerström, jägmästarstud.

Utbildningsvetenskapliga priset

Lisbeth Lundahl, professor, inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet