Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Maths Östberg, Finnskogsmuseet

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Paulina Wanrooij, forskarassistent, inst. för medicinsk kemi och biofysik

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Maria Waling, universitetslektor, inst. för kostvetenskap

Luleå tekniska universitet
Marcus Björling, universitetslektor, inst. för teknikvetenskap och matematik

Mittuniversitetet
Kajsa Falasca, FD, medie- och kommunikationsvetenskap

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Lenka Kuglerova, FD, inst. för skogens ekologi och skötsel

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Adj. professor Annika Rydberg. Inst. för klinisk vetenskap

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Laura Heuberger-Mancini

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Cim Frode

Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området

Johan Lithner, professor, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik vid Umeå Universitet