Skytteanska Samfundet delar ut sitt stora pris till Jonas Knutsson

Jonas Knutsson har idag hela världen som sin musikarbetsplats, men med båda fötterna stadigt i Västerbotten. Få musiker idag kan uppvisa en så påtaglig bredd i musikaliska uttryck vad gäller form och innehåll, och samtidigt äga en geografisk förankring i flera olika världsdelar. Jonas Knutsson är att betrakta som en genuint nyfiken global upptäcktsresande i musik, dels rent tekniskt på sitt instrument som består saxofoner i olika skepnader. Men han kan också bearbeta ett musikaliskt innehåll som är så diversifierat att det innefattar både jazz- och folkmusik, samisk jojk, västafrikansk och nord- och sydindisk klassisk musik. Denna geografiska mix och pluralistiska tonalitet, i kombination med en uttalad ambition att systematiskt vara öppen för uttalad improvisation skapar en sällsynt blandning av nya musikaliska uttryck, som för lyssnaren ter sig fascinerande. Ändå uppfattas han som en musiker med rötter i den nordliga sfären och de komponerade låtarna har ofta namn med tydlig norrländsk anknytning. I just improvisationskonstens essens levererar han både outsinlig fantasi, hängivenhet och glädje, som innefattar musikaliska genrer av vitt skilda slag och över generationer, som för både unga och äldre är smittande. Som lärare och gästföreläsare på Kungl. Musikhögskolan har dessa egenskaper rönt stor uppskattning.

Fortfarande är han i ständig utveckling och influeras från vitt skilda musikaliska områden. Han har den internationella jazzscenen som arbetsfält, och där har han också fått ett tydligt erkännande. Knutsson är just nu mitt i sin musikaliska karriär och är tveklöst ett föredöme och en inspirationskälla för kommande generationer av musiker för att inte säga unga människor överhuvudtaget. Hans ofta återkommande medverkan, i olika grupperingar eller som solist vid Umeå Jazzfestival, som nu firat 50-årsjubileum, är välkänd.

Det är ingen överdrift att kalla Jonas Knutsson för flitig, både som komponerande, improviserande, ensemblespelande eller undervisande musiker. Genom åren har han spelat i ett otal musikaliska konstellationer som t.ex. Cabass, Mynta, Elise Einarsdotter Ensemble, Entell, Nordan, Encore Triptyk, Lárbre voyage/The travelling tree, Stockholm Folk Big Band, Hodos Quartet, Turbulent silence och även många egna olika grupperingar. Han har vidare medverkat i ett 80-tal skivutgivningar.

Jonas Knutsson har utövat ett framgångsrikt kulturarbete som nått långt utanför Norrlands gränser, rotat i och präglat av genuin norrländsk identitet och originalitet.

Priset utdelas vid Samfundets högtidsdag fredagen den 24 maj 2019 kl. 15.00.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *