Previous meetings

18 Mar

Ledamotsmöte

March 18, 2024    
6:30 pm - 8:30 pm
Alice Kempe, ordförande i Kempestiftelserna och arbetande ledamot i Kungl. Skytteanska Samfundet föreläser på temat "Kempestiftelsernas betydelse för forskning i norra Sverige". Plats: Universitetsklubben, Umeå [...]