2019

Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Folkmusikern och kulturhistorikern Åke Sandström

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet- Humanistiska fakulteten
Glenn Sandström, FD, docent, historisk demografi

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Nils Skoglund, FD, postdoktor vid inst för tillämpad fysik och elektronik

Luleå tekniska universitet
Liva Pupure, FD, universitetslektor i polymera kompositmaterial

Mittuniversitetet
Jörgen Sparf, FD, universitetslektor vid inst för humaiora och samhällsvetenskap

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Ioanna Antoniado, FD, forskare vid Umeå Plant Science Center

Högskolan i Gävle
David Hallman, MD, biträdande lektor vid avd för arbetshälsovetenskap och psykologi

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Niklas Arnberg, professor i virologi

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Laura Cemin

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Niklas Wiik

Samfundets stora pris

Musikern Jonas Knutsson