En vetenskaplig akademi med säte i Umeå

Välkomna till ett webbinarium anordnat av Kungl. Skytteanska Samfundet den 17 november 2020 kl. 18.00. Webbinariet planeras pågå fram till ca 19.30.

Webbinariet hålls via Zoom under titeln ”Hur tar vi vid efter Covid?” Om norrländskt forskningssamarbete i ett brett samhälleligt och kulturellt perspektiv och syftar till att i ett framåtblickande perspektiv diskutera samarbetsmöjligheter mellan de norrländska lärosätena och med Skytteanska Samfundets övergripande ändamål i fokus.

Klicka här för att läsa mer och för att komma till anmälan

Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Skytteanska  Samfundet fyller sin uppgift genom att ge ut vetenskapliga böcker och skrifter samt stödja utgivning av framstående vetenskapliga verk, särskilt sådana som är av norrländskt intresse. Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten och högskolor i norra Sverige.

Läs mer

Aktuellt

Just nu finns inga aktuella nyheter, besök gärna vårt arkiv med äldre nyheter istället.

Äldre nyheter