Detta är Kungl. Skytteanska Samfundet

Kungliga Skytteanska Samfundet – en vetenskapsakademi för norra Sverige Skytteanska Samfundet är ett unikt och fristående nätverk för vetenskap och kultur som belyser angelägna frågor från ett nordligt perspektiv. Samfundet är en mötesplats för fördjupande och mångsidigt idé- och kunskapsutbyte.…