Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Ingela Bergman, docent i arkeologi, Silvermuseet, Arjeplog

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet – Humanistiska fakulteten
Jenny Eklöf, FD, institutionen för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Patrik Danielson, MD, institutionen för integrativ medicinsk biologi/anatomi

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Joakim Wincent, professor, Handelshögskolan

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Petter Holme, docent, institutionen för fysik

Luleå tekniska universitet 
Andreas Almqvist, tekn.dr, maskinelement

Mittuniversitetet
Catrin Johansson, docent, institutionen för informationsteknologi och medier

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Michael Henein, professor i medicin

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Fredrik Nyberg

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Marcus Jonsson, dirigent

Stipendier för studier på Island

Hanna Jönsson, skogstud.