Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Konstnären Sture Berglund, Piteå

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Olle Sundström, FD, inst. för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Erik Rosendahl, leg sjukgymnast/docent inst. för samhällsmedicin och rehabilitering

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Markus Hällgren, FD, företagsekonomi/Handelshögskolan

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ellen Dorrepaal, FD, inst. för ekologi och miljövetenskap, verksam vid CIRC (Climate Impacts Research Centre) Abisko

Luleå tekniska universitet 
Sara Thorgren, Ekon. dr, entreprenörskap och innovation

Mittuniversitetet
Katarina Giritli Nygren, FD, inst. för samhällsvetenskap

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Lars Weinehall, professor, inst. för folkhälsa och klinisk medicin, chef för enheten epidemiologi och global hälsa

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Sara Alfredsson

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Lisa Stenberg, kompositionsutbildningen

Stipendier för studier på Island

Sara Waern, jägmästarstud och Linnéa Näsén, jägmästarstud.