Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Ella Nilsson, matskribent

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet – Medicinska fakulteten
Christina West, FD, klinisk vetenskap

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Ingeborg Waernbaum, FD, statistik/Handelshögskolan

Mittuniversitetet
Erik Borglund, FD, informationsteknologi och medier

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Matthias Peichel, FD, skogens ekologi och skötsel

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Anders Blomberg, professor i lungmedicin

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Fabian Tholin

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Kristin Boussard, kompositör

Stipendier för studier på Island

Hanna Bäckström, jägmästarstud. och Mattias Wikberg, jägmästarstud.
Julia Bergstrand, jägmästarstud. och Jonathan Granlund, språkstud
Cecilia Wagenius, fil.kand i sociologi och Fritjof Hofmann, läkarprogrammet

Skytteanska Samfundets stora pris

Monica Larsson Edmondson, glaskonstnär