Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Sten Rentzhog, museiman

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet – Humanistiska fakulteten:
Andreas Stokke, FD, inst. för idé- och samhällsstudier

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Aleksandra Foltynowicz-Matyba, FD, inst. för fysik

Luleå tekniska universitet
Danil Korelskiy, FD, inst. för samhällsbyggnad och naturresurser

Mittuniversitetet
Gustav Lidén, docent, avd. för samhällsvetenskap

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Eva Rönmark, professor, inst. för folkhälsa och klinisk medicin

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Jonas Westlund

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Kenneth Bakkelund

Stipendier för studier på Island

Mimmi Blomquist, studerande SLU:s jägmästarprogram
Elin Fries, studerande SLU:s jägmästarprogram
Kajsa Matsson, studerande SLU:s jägmästarprogram
Simon Edberg, studerande SLU:s jägmästarprogram

Pris till senior forskare inom det utbildningsvetenskapliga området

Eva Alerby, professor, inst. för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet