Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Henric Bergner, bokhandlare

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet- Medicinska fakulteten
Gauti Jóhannesson, FD i medicin

Umeå universitet – Samhällsvetenskapliga fakulteten
Rikard Eriksson, docent i ekonomisk geografi

Luleå tekniska universitet
Sarah Rönnberg, FD, inst. för teknik och matematik

Mittuniversitetet
Johanna Thomtén, docent i psykologi

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet
Anton Grafström, FD, skoglig resurshållning

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Lena Gunhaga, professor, center för molekylär medicin

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Corazon Belen

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Michael Wahlin

Stipendier för studier på Island

Linnea Allberg, ämneslärarprogrammet
Johanna Hägglund, jägmästarprogrammet