Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Folkmusikern och kulturhistorikern Åke Sandström

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet- Humanistiska fakulteten​
Glenn Sandström, fil. dr, docent, historisk demografi

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten​
Nils Skoglund, fil. dr, energiteknik med specialisering mot termisk processkemi

Luleå tekniska universitet​
Liva Pupure, tekn. dr, polymera kompositmaterial

Mittuniversitetet​
Jörgen Sparf, fil. dr, sociologi

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet​
Ioanna Antoniado, fil. dr, skoglig genetik och växtfysiologi

Högskolan i Gävle​
David Hallman, med. dr, docent, arbetshälsovetenskap

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Niklas Arnberg, professor i virologi

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Laura Cemin

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Niklas Wiik

Samfundets stora pris

Musikern Jonas Knutsson