Skytteanska samfundets kulturpris till John Söderströms minne

Skådespelaren Karin Larson

Pris till yngre välförtjänt forskare vid:

Umeå universitet- humanistiska fakulteten​
Jenny Ingridsdotter, FD, etnologi

Umeå universitet – Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten​
Naser Tavajohi, FD, kemi

Luleå tekniska universitet​
Shiyu Geng, FD, bionanokompositer

Mittuniversitetet​
Marie-France Champoux-Larsson, FD, psykologi

SLU:s skogsvetenskapliga fakultet​
William Lidberg, FD, markvetenskap

Högskolan i Gävle​
Jennie Jackson, FD, arbetshälsovetenskap

Margareta och Eric Modigs pris vid medicinska fakulteten, Umeå universitet

Bo Carlberg, docent i internmedicin

Ung konstnär utbildad vid konsthögskolan i Umeå

Sandra Wasara-Hammare

Ung musiker utbildad vid Musikhögskolan i Piteå

Presenteras inom kort.

Stipendier för studier på Island

Presenteras inom kort.