Kungliga Skytteanska Samfundet vill med denna skrivelse visa solidaritet med våra vänner, kollegor och medborgare i Ukraina. Samfundet står för betydelsen av ett fritt, fredligt och demokratiskt samhälle, där vi möts och skapar mötesplatser mellan vetenskap och kultur.
Statement of solidarity with Ukraine – The Royal Skyttean Society want to express our solidarity with our friends, colleagues and citizens of Ukraine. The Royal Skyttean Society supports the importance of a free, peaceful and democratic society, where we can meet and support dialogues between science and culture.

En vetenskaplig akademi med säte i Umeå

Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Skytteanska  Samfundet fyller sin uppgift genom att ge ut vetenskapliga böcker och skrifter samt stödja utgivning av framstående vetenskapliga verk, särskilt sådana som är av norrländskt intresse. Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten och högskolor i norra Sverige.

Läs mer

Aktuellt

Just nu finns inga aktuella nyheter, besök gärna vårt arkiv med äldre nyheter istället.

Äldre nyheter