En vetenskaplig akademi med säte i Umeå

Skytteanska Samfundet bildades år 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling.

Skytteanska  Samfundet fyller sin uppgift genom att ge ut vetenskapliga böcker och skrifter samt stödja utgivning av framstående vetenskapliga verk, särskilt sådana som är av norrländskt intresse. Samfundet delar årligen ut ett kulturpris samt ett antal priser och stipendier för att stödja och uppmärksamma framför allt yngre forskare vid universiteten och högskolor i norra Sverige.

Läs mer

Aktuellt

Egna vägar och andras

Boken Egna vägar och andras: Elva essäer om liv och bildning i det bottniska området. har utkommit i samverkan mellan[…]

Digital version av årsbok Thule

Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok THULE kommer från och med 2020 att finnas tillgänglig som en digital version. Du hittar den[…]

Äldre nyheter