Tidigare pristagare

Skytteanska Samfundets pris

1979 Arne Nordberg, FD
1980 Axel V Sundkvist, musikdirektör
1981 Ej utdelat
1982 Ej utdelat
1983 Roger Jacobsson, bokhistoriker
1984 Lars-Erik Edlund, forskningsassistent
1985 Gunar Pelijeff, docent och Charlie Wedin, direktör
1986 Algot Hellbom, FD
1987 Margit Wennstedt, FM
1988 Sverker Sörlin, FD
1989 Dan Bäcklund, FD
1990 Christer Westerdahl, antikvarie
1991 Kjell Lundholm, f.d. landsantikvarie
1992 Phebe Fjellström, professor emerita
1993 Pererik Öhrn, Norrlandsoperans chef
1994 Sune Jonsson, fotograf
1995 Sture af Ekenstam, hembygdsforskare
1996 Per-Uno Ågren, professor
1997 Margareta Attius-Sohlman, FL
1998 Egil Johansson, professor

Skytteanska Samfundets kulturpris till John Söderströms minne

1999 Stefan Ericsson, biologi
2000 Inga Maria Mulk, museichef
2001 Anders Åberg, konstnär
2002 Gunnar Balgård, författare
2003 Ingegerd Fries, FD hc och Sigurd Fries, professor
2004 Curt Bladh, kulturredaktör
2005 Leif Åkesson, körledare
2006 Boris Ersson, fotograf och författare
2007 Fredrik Högberg, tonsättare, Nyland
2008 Leif Stenberg, journalist och författare
2009 Curt Lofterud, författare, hembygdsvårdare och fd universitetslektor
2010 Ingela Bergman, docent
2011 Britta Marakatt Labba, konstnär
2012 Sture Berglund, konstnär
2013 Teatergruppen Klungan
2014 Ella Nilsson, matskribent
2015 Sten Rentzhog, museiman
2016 Henric Bergner, bokhandlare
2017 Annika Edlund, bibliotekarie och litteraturpedagog
2018 Maths Östberg, Finnskogsmuseet
2019 Åke Sandström, Folkmusikern och kulturhistorikern
2020 Cuno Bernhardsson, f. d. 1:e arkivarie vid Forskningsarkivet, Umeå universitet
2021 Skådespelaren Karin Larson
2022 Carina Bergström

Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid Umeå universitet

1993 Runar Brännlund, docent i nationalekonomi,
Kerstin Huss-Danell, docent i fysiologisk botanik
Roger Qvarsell, docent i idéhistoria
1994 Roland Häggkvist, professor i diskret matematik
Lars Nyberg, forskarassistent i psykologi
Per Ringby, forskarassistent i litteraturvetenskap
1995 Thomas Aronsson, docent i nationalekonomi
Anders Byström, docent i mikrobiologi
Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk
1996 Ove Axner, docent i fysik
Stefan Svallfors, docent i sociologi
Ingemar Sörman, docent i romanska språk
1997 Gunnar Malmberg, docent i kulturgeografi
Victoria Shingler, professor i mikrobiologi
Margareta Svahn, forskarassistent i nordiska språk
1998 Göran Arnqvist, docent i ekologisk zoologi
Chuan Zhong-Li, docent i nationalekonomi
Peter Sköld, forskarassistent i historisk demografi
1999 Gert Brodin, docent i plasmafysik
Mohammad Fazlhashemi, lektor i idéhistoria
Björn Halleröd, docent i sociologi
2000 Daniel Lindmark, docent i historia
Agneta Marell, ekon. dr. i företagsekonomi
Per Persson, docent i oorganisk kemi
2001 Dessislava Stoeva-Holm, FD i tyska
Xavier de Luna, FD, i statistik
Stanislav Barabash, docent i rymdfysik
2002 Christer Nordlund, FD i idéhistoria
Magnus Wikström, docent i nationalekonomi
Mikael Oliveberg, professor i biokemi
2003 Patrik Svensson, FD i engelska
Christel Larsson, FD i kostvetenskap
Roland Jansson, FD i ekologi och geovetenskap
2004 Patrik Lantto, docent i historia
Cynthia M Kite, FD i statsvetenskap
Pär K Ingvarsson, FD i ekologi och geovetenskap
2005 Åsa Karlsson Sjögren, docent i historia
Jonny Holmström, docent i informatik
Mattias Marklund, docent i fysik
2006 Ann-Kristin Bergström, FD i naturgeografi
Erland Mårald, docent i idéhistoria
Jesper Stage, docent i nationalekonomi
2007 Niklas Arnberg, FD i virologi
Ludvig Edman, docent i fysik
Jörgen Hellström, FD i nationalekonomi
Marie-Christine Vikström, FD i historia
2008 Per Axelsson, FD i historia
Malin Sund, MD i molekylärbiologi
Marie Wiberg, FD i statistik
Magnus Wolf-Watz, TD i biokemi
2009 Philip Buckland, FD i arkeologi
Richard Lundmark, MD i medicinsk kemi
Linda Lundmark, FD i kulturgeografi
Åke Brännström, FD i matematik
2010 Jenny Eklöf, FD i historia
Patrik Danielsson, MD i medicin
Petter Holme, docent i fysik
Joakim Wincent, professor i entreprenörskap
2011 Joakim Wincent, professor i entreprenörskap
Johanna Björklund, FD, datavetenskap
Jessica Körning Ljungberg, FD, datavetenskap
Anna Nordström, docent, idrottsmedicin
Helena Pettersson, FD i etnologi
2012 Ellen Dorrepaal, forskarass., inst. för ekologi miljö och geovetenskap
Markus Hällgren, FD i företagsekonomi
Erik Rosendahl, docent i geriatrik
Olle Sundström, FD i religionsvetenskap
2013 Folmer Bokma, ekologi. miljö och geovetsnskap
Anna Jojansson, FD, etnologi, humlab
2014 Ingeborg Waernbaum, docent, Handelshögskolan
Christina West, FD, klinisk vetenskap
2015 Andreas Stokke, docent i historia
Aleksandra Folotynowicz, FD i fysik
2016 Rikard Eriksson, docent i ekonomisk geografi
Gauti Jóhannesson, FD i medicin
2017 David Seekell, FD, inst. för ekologi, miljö och geovetenskap
Virginia Langum, docent, inst. för språkstudier
2018 Paulina Wanrooij, forskarass., medicinska fakulteten
Maria Waling, universitetslektor, samhällsvetenskapliga fakulteten
2019 Glenn Sandström, FD, historisk demografi, Humanistiska fakulteten
Nils Skoglund, FD, postdoktor vid inst. för tillämpad fysik och elektronik, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
2020 Ludvig Backman, docent i fysioterapi, Medicinska fakulteten​
Andreas Stenling, FD, psykologi, Samhällsvetenskapliga fakulteten​
2021 Jenny Ingridsdotter, FD, etnologi, Humanistiska fakulteten
Naser Tavajohi, FD, kemi, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
2022 Olivia Wesula Lwande, Medicinska fakulteten​
Emelie Hane-Weijman, Samhällsvetenskapliga fakulteten​

Skytteanska Samfundets pris till en ung konstnär vid Konsthögskolan i Umeå

1995 Christina Eriksson-Fredriksson
1996 Carina Gunnars
1997 Nike Nilsson
1998 Helena Laukkanen
1999 Iwo Myrin
2000 Sofia Häyhtiö
2001 Niklas Engvall
2002 Veronica Brovall
2003 Katja Aglert
2004 Mattias Olofsson
2005 Beata Berggren
2006 Kamilla Levring
2007 Gustav Sparr
2008 Marianne Bengtsson
2009 Mariel Rosendahl
2010 Fredrik Nyberg
2011 Karin Meissner
2012 Sara Alfredsson
2013 Stina Persson
2014 Fabian Tholin
2015 Jonas Westlund
2016 Corazon Belen
2017 Ellen Angus
2018 Laura Heuberger-Mancini
2019 Laura Cemin
2020 Per Westerlund
2021 Sandra Wasara-Hammare
2022 Desirée Burenstrand Schyman

Skytteanska Samfundets pris till en ung musiker vid Musikhögskolan i Piteå

1999 Katrin Meriloo
2000 Lars Sjöstedt
2001 Daniel Ek
2002 Agneta Andersson
2003 Linda Jansson
2004 Joel Sundkvist
2005 Marcus Fjellström
2006 Karin Andersson
2007 Anna Hallgren
2008 Gundega Vilcane
2009 Christian Andersson
2010 Marcus Jonsson
2011 Jonas Strandgård
2012 Lisa Stenberg
2013 Mikael Mannberg
2014 Kristin Boussard
2015 Kenneth Bakkelund
2016 Michael Wahlin
2017 Stina Andersson
2018 Cim Frode
2019 Niklas Wiik
2020 Vilhelm Ax
2021
2022 Mathilda Goike

Margareta och Eric Modigs pris till forskare inom Umeå universitets medicinska fakultet

1998 Ola Sandgren, docent i oftalmiatrik
1999 Karl Franklin, överläkare i lungmedicin
2000 Gösta Dahlén, docent i klinisk kemi
2001 Thomas Sandström, professor i lungmedicin
2002 Tommy Olsson, professor i medicin
2003 Solbritt Rantapää Dahlqvist, professor i reumatologi
2004 Anders Waldenström, professor i medicin
2005 Kurt Boman, professor i medicin
2006 Gunilla Olivecrona, professor i medicinsk kemi
2007 Lars Eric Thornell, professor i anatomi
2008 Fatima Pedrosa Domellöf, professor i anatomi, professor i oftalmiatrik
2009 Ole Suhr, professor i medicin
2010 Michael Henetin, professor i medicin
2011 Anders Behndig, professor i oftalmiatrik
2012 Lars Weinehall, professor i epidemiologi och allmänmedicin
2013 Christina Lindén, professor i oftalmologik
2014 Anders Blomberg, professor i lungmedicin
2015 Eva Rönnmark, adj. professor i folkhälsa och klinisk medicin
2016 Lena Gunhaga, professor vid Centrum för molekylärmedicin
2017 Jan-Håkan Jansson, adj. professor i medicin
2018 Annika Rydberg, adj. professor, inst. för klinisk vetenskap
2019 Niklas Arnberg, professor i virologi
2020 Karin Wadell, professor i fysioterapi
2021 Bo Carlberg, docent i internmedicin
2022 Per Lindqvist

Skytteanska Samfundets pris till en yngre forskare vid Luleå tekniska universitet

2000 Olov Marklund, forskarassistent i industriell elektronik
2001 Oleg Antzutkin, docent i fysikalisk kemi
2002 Roland Larsson, docent i maskinelement
2003 Peter Wall, docent i matematik
2004 Lena Abrahamsson, docent i arbetsvetenskap
2005 Jonas Hedlund, professor i kemisk teknologi
2006 Johan Carlson, docent i industriell elektronik
2007 Rickard Garvare, TD i kvalitetsteknik
2008 Nazanin Emami, FD i materialteknik
2009 Jurate Kumpiene, FD i avfallsteknik
2010 Andreas Almqvist, TD i tribologi
2011 Mattias Grahn, FD, samhällsbyggnad och naturresurser
2012 Sara Thorgren, ekon.dr i entreprenörskap
2013 Vinit Parida, FD, entreprenörskap och innovation
2014 Ej utdelat
2015 Danil Korelskiy, TD, inst. för samhällsbyggnad och naturresurser
2016 Sarah rönnberg, FD, inst. för teknik och matematik
2017 David Rönnberg Sjödin, FD, inst. för ekonomi, teknik och samhälle
2018 Marcus Björling, universitetslektor
2019 Liva Pupure, FD, universitetslektor i polymera kompositmaterial
2020 Leonidas Matsakas, tekn.dr. biokemisk processteknik
2021 Shiyu Geng, FD, bionanokompositer
2022 Oisik Das

Skytteanska Samfundets pris till en yngre forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

2002 Johan Fransson, docent i skogshushållning
2003 Rishikesh Bhalereo, docent i växtmolekylär biologi
2004 Tommy Lundgren, FD i skogsekonomi
2005 Inga-Lill Persson, FD i viltekologi
2006 Johan Holmgren, FD i fjärranalys
2007 Ej utdelat
2008 Michael Gundale, FD i biogeokemi
2009 Cecilia Håkansson, FD i skogsekonomi
2010 Ej utdelat
2011 Ola Lindroos, FD i skoglig resurshushållning
2012 Ej utdelat
2013 Ej utdelat
2014 Matthias Peichl, forskarassistent, markbiologi
2015 Ej utdelat
2016 Anton Grafsteröm, FD i skoglig resurshushållning
2017 Eva-Maria Nordström, FD i skoglig resurshushållning
2018 Lenka Kuglerova, FD, SLU
2019 Ioanna Antoniado, FD, forskare vid Umeå Plant Science Center
2020 Järvi Järveoja, FD, naturgeografi
2021 William Lidberg, FD, markvetenskap
2022 Petra Marhava

Skytteanska Samfundets pris till yngre forskare vid Mittuniversitetet

2006 Frank Wikström, FD i matematik
2007 Anna Olofsson, docent i sociologi
2008 Sara Holmström, FD i kemi
2009 Per Edström, FD i matematik
2010 Catrin Johansson, docent i medie- och kommunikationsvetenskap
2011 Kent Bertilsson, docent, informationsteknologi och medier
2012 Katarina Giritli Nygren, FD i sociologi
2013 Ej utdelat
2014 Erik Borglund, docent, arkiv och datakunskap
2015 Gustav Lidén, docent, samhällsvetenskap
2016 Johanna Thomtén, docent i psykologi
2017 Erika Wall, docent i sociologi
2018 Kajsa Falasca, FD, medie och kommunikationsvetenskap
2019 Jörgen Sparf, FD, universitetslektor vid inst för humaiora och samhällsvetenskap
2020 Evangelia Petridou, FD, statsvetenskap
2021 Marie-France Champoux-Larsson, FD, psykologi
2022 Erik Andersson

Stiftelsen Kungl. Skytteanska Samfundets Islandsstipendium

2001 Martin Ringmar, fil kand
2002 Susanne Rudholm, fil kand
2003 Lena Edblom, fil. kand.
2004 Erika Ersholt, teol. stud
2005 Ann-Marie Bäckström, fil. stud.
2006 Ej utdelat
2007 Joakim Lilljegren, fil. stud.
Stina Sandberg, fil. stud.
2008 Anna Azarova, fil.stud.
Jenny Andersson, skog.stud.
Lars Karlsson, skog.stud.
2009 Gustav Hellström, skog.stud.
2010 Hanna Jönsson, skog.stud
2011 Hanna Carlberg, skog.stud.
2012 Sara Waern, jägmästarstud.
Linnea Näsén, jägmästarstud.
2013 Johanna Granström, jägmästarstud.
Rebecca Larsson, jägmästarstud.
Linnéa Olofsson, jägmästarstud.
Sandra Westerström, jägmästarstud.
2014 Hanna Bäckström, jägmästarstud. och Mattias Wikberg, jägmästarstud.
Julia Bergstrand, jägmästarstud. och Jonathan Granlund, språkstud.
Cecilia Wagenius, fil.kand i sociologi och Fritjof Hofmann, läkarprogrammet
2015 Mimmi Blomquist, jägmästarstud.
Elin Fries, jägmästarstud.
Kajsa Matsson, jägmästarstud.
Simon Edberg, jägmästarstud.
2016 Linnea Allberg, ämneslärarprogrammet
Johanna Hägglund
2020 Hanna Ohlsson

Landshövding Elof Lindbergs stipendiefond

1997 Mattias Burman
Karin Edlund
Susanne Hedman Petersson
Folke Hübinette
Agneta Nilsson
Carina Rönnqvist
Ida Vikström
1999 Carl-Arthur Burman
Stefan Gelfgren
Sigurd Nygren
Gert Olsson
2001 Karin Eriksson Hultén
2003 Carl Henrik Berg
Alexander Jonsson
Marie-Christine Vikström
2005 Lars-Gunnar Olsson
2007 Ej utdelat
2009 Anita Midbjer
Kjell-Olov Grönlund