Journal of Northern Studies

Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, är en internationell, fackgranskad tidskrift som gemensamt ges ut av Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet. Tiden är tvär- och mångvetenskaplig med ett vittomspännande tema som avgränsas till studier av mänsklig aktivitet och människors interaktion med sin omgivning i det nordliga rummet. Hittills har mer än 20 häften utkommit, och dessutom föreligger 10 delar i de fristående skriftserierna som är knutna till tidskriften.

Initiativtagare och chefredaktör alltsedan starten är professor Lars-Erik Edlund, institutionen för språkstudier, och redaktionssekreterare sedan ett antal år är universitetslektor Olle Sundström, institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Läs mer om tidskriften på hemsidan: http://www.jns.org.umu.se/