Kungl. Skytteanska Samfundets Årsbok THULE, ISSN 0280-8692, ges ut i Umeå och har regelbundet utkommit sedan år 1988.

THULE har med åren blivit ett forum som ur ett brett perspektiv speglar Skytteanska Samfundets verksamhet. Här publiceras prisföreläsningar, liksom även föreläsningar och föredrag som hålls vid ledamotsmöten, årshögtid och julsupé. Här införs även artiklar från symposier och olika sammankomster som Samfundet håller i eller deltar i som medarrangör. En viktig del i Årsboken är också att redogöra för Samfundets inre angelägenheter som verksamhetsberättelser, parentationer, ledamotsförteckning, prisförteckningar etc.

Årsboken kan beställas via vår webbutik.

Docent Roger Jacobsson är sedan starten 1988 Årsbokens redaktör.

Digital version

THULE 2020 (pdf-dokument)