Ledamöter

Kungl. Skytteanska Samfundet består av arbetande, korresponderande och stödjande ledamöter samt hedersledamöter. Till ledamot kan utses, förutom vetenskapligt aktiva personer, även de som på andra sätt kan förväntas vara aktiva i frågor som rör Samfundet. De arbetande ledamöternas antal ska inte vara fler än 90, oräknat de ledamöter som är äldre än 70 år.

Samfundet för ett register över sina ledamöter. I detta ingår namn, titel, bostadsort, födelseår samt år för inval i Samfundet. Registret trycks i årsboken THULE.

Därutöver har sekreteraren en matrikel där också bostadsadresser och e-postadresser ingår och som används för utskick till ledamöterna. Uppgifter ur denna lämnas inte ut i kommersiellt eller annat syfte.

Samfundet för inga andra register över ledamöterna.