Solidaritet med våra vänner, kollegor och medborgare i Ukraina

Kungliga Skytteanska Samfundet vill med denna skrivelse visa solidaritet med våra vänner, kollegor och medborgare i Ukraina. Samfundet står för betydelsen av ett fritt, fredligt och demokratiskt samhälle, där vi möts och skapar mötesplatser mellan vetenskap och kultur.   Statement…

Lars-Erik Edlund har tilldelats Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj

Lars-Erik Edlund, professor i nordiska språk vid Umeå universitet, har tilldelats Kungl. Skytteanska Samfundets guldmedalj för att han som arbetande ledamot och preses för Samfundet under lång tid verkat för att göra Kungl. Skytteanska Samfundet till en verklig norrländsk akademi.…

Konferens i ämnena arkeogenetik och genetisk genealogi i Umeå i november 2019

För första gången har Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå anordnat en internationell konferens om arkeogenetik. Konferensen hölls 13-14 november i Aula Nordica i Umeå. Temat var ”DNA berättar människans och släktens historia”. Konferensen har varit öppen för alla som är…