Ny bok!

Nyligen utkom boken Jungfrudanser  – Myt och verklighet. Om labyrinter i norr, redigerad och med en efterskrift av Roger Jacobsson.

Jungfrudanser, det vill säga olika slags labyrintfigurer, är exempel på fasta fornlämningar i naturen som bär på spår efter mänsklig verksamhet. Dessa labyrinter som lätt kan observeras då de ofta ligger i öppen dager i naturlandskapet, har under lång tid varit föremål för allehanda tolkningar, förklaringar och diskussioner. Det har livligt spekulerats kring frågor om när jungfrudanserna anlades, av vem och varför de anlades – vilken funktion och användning hade de egentligen i samtiden.

Boken har utgivits i samverkan mellan Kungl. Skytteanska Samfundet och Svensk-Österbottniska Samfundet i Vasa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *