Detta är Kungl. Skytteanska Samfundet

Kungliga Skytteanska Samfundet – en vetenskapsakademi för norra Sverige

Skytteanska Samfundet är ett unikt och fristående nätverk för vetenskap och kultur som belyser angelägna frågor från ett nordligt perspektiv.

Samfundet

  • är en mötesplats för fördjupande och mångsidigt idé- och kunskapsutbyte.
  • publicerar skrifter och ger ut vetenskaplig litteratur.
  • uppmärksammar framstående forskning och kulturinsatser genom priser och stipendier.
  • stödjer publicering och möten i samverkan med andra aktörer.

Samfundets är dess ledamöter. De 90 arbetande ledamöterna kommer från samtliga vetenskapliga områden och är verksamma vid Högskolan i Gävle, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet, SLU i Umeå och Umeå universitet. Bland de arbetande ledamöterna finns även företrädare för norrländska museer, kulturinrättningar samt kulturutövare. Genom korresponderande ledamöter finns länkar i Sverige och internationellt. Stödjande ledamöter bidrar till förankring inom samhälleliga inrättningar och organisationer.

Skytteanska Samfundet bildades 1957 och är en av de 18 kungliga akademierna i Sverige. Dess uppgift är att stödja och uppmärksamma Norrlands kulturella och vetenskapliga utveckling. Samfundet är en fristående stiftelse som samlar ledamöter från samtliga norrländska universitet och högskolor, museer och kulturella inrättningar samt kulturutövare och samhället i övrigt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *