Solidaritet med våra vänner, kollegor och medborgare i Ukraina

Kungliga Skytteanska Samfundet vill med denna skrivelse visa solidaritet med våra vänner, kollegor och medborgare i Ukraina. Samfundet står för betydelsen av ett fritt, fredligt och demokratiskt samhälle, där vi möts och skapar mötesplatser mellan vetenskap och kultur.
 
Statement of solidarity with Ukraine – The Royal Skyttean Society want to express our solidarity with our friends, colleagues and citizens of Ukraine. The Royal Skyttean Society supports the importance of a free, peaceful and democratic society, where we can meet and support dialogues between science and culture. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *